Ostukorv 0

Järelmaksu saab taotleda 18 kuni 75 aastane Eesti Vabariigi kodanik või kehtivat Eesti elamisluba omav välisriigi kodanik;
Järelmaksu summa: 100€ kuni 7500€;
Lepingu tähtaeg: 4 kuni 60 kuud;
Esmane nõutav sissemakse: 0%;
Intress: 10% – 20% aastas;
Aksepteerime ka Soome pangakonto väljavõtet koos HENKILÖTUNNUS numbriga!
Taotlejal ei tohi olla aktiivseid maksehäireid või võlanõudeid (maksehäire lõpetamisest peab olema möödunud vähemalt 12 kuud);
Kui järelmaksutaotluse vastus on positiivne, saab lepingu allkirjastada digitaalallkirjaga või meie juures kohapeal.
E-R 10.00-17.00. Kohtumise aeg kokku leppida!

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikut tõendava dokumendi nr *
Isikukood *
Ülalpeetavate arv *
Perekonnaseis *
Haridus *
Elukoha tüüp *
Töökoht (firma nimi) *
Töösuhte algus *


Netosissetulekud *
Kohustused kuus (olemasolevad laenud, liisingud) *
Olemasolevate järelmaksude jääksumma (mitte eluasemelaen) *
Soovitud järelmaksu summa *
Järelmaksu pikkus kuudes (6 – 60) *
E-mail *
Telefon *
Aadress (maakond, linn, tänav, maja / korteri number) *
Toote link *
*
nõustun
andmete turvalisus

*Annan nõusoleku esitatud andmete kontrollimiseks ning koguda ja töödelda täiendavaid andmeid seadusega sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Kinnitan, et olen teadlik ja nõustun sellega, et järelmaksulepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse minu andmed pangale. Annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks vastavalt isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Annan nõusoleku esitada andmepäringud riiklikusse pensionikindlustuse registrisse, Krediidiregistrisse ja Krediidiinfosse minu poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks järelmaksupakkumise tegemiseks ning sõlmitava järelmaksulepingu täitmiseks. Mind on informeeritud, et ebaõigete andmete esitamisel võidakse minu taotlus tagasi lükata või sõlmitud lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Olen teadlik, et mulle võib teha järelmaksu väljastamiseks automaatse otsuse minu poolt taotluses esitatud ja muudes asjakohastes andmekogudes olevate andmete põhjal ning et mul on tehtava otsuse kohta võimalik esitada vastuväide oma õigustatud huvi kaitseks.
Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja täielikud.